Algo-Ritmo Perküsyon Grubu Resmi Yayın Organları
 

Algo-Ritmo Perküsyon Grubu'nun resmi yayın organları aşağıda belirtilmiştir.

Bunlar; www.algo-ritmo.com URL'inde yayınlanan web sitesi, www.facebook.com/algoritmoband URL'inde yayınlanan
resmi Facebook sayfası ve http://twitter.com/algoritmoband URL'inde yayınlanan resmi twitter hesabıdır.

Yukarıda isimleri geçen resmi yayın organları dışında yer alan hiç bir yayın Algo-Ritmo Perküsyon Grubu'na ait değildir. 
Resmi yayın organları dışında yayınlanan metinler, videolar, fotoğraflar, işitsel ve görsel yayınlar ile türevleri
Algo-Ritmo Perküsyon Grubu ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemez.


 
   
  Copyright ©2012 Algo-Ritmo Perküsyon Grubu
Uyarılar ve Kullanım Şartları